Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van My craft

 

Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden gelden voor workshops die worden georganiseerd en uitgevoerd door My craft en producten die geleverd worden door My craft.
Atelier My craft is gevestigd in 's-Gravendeel, Boendersweg 1, het postadres is Lindehof 126, 3295 WH te ‘s-Gravendeel, ingeschreven bij de KVK onder nummer 75860694.

 

Inschrijving en betaling workshops
1. Een inschrijving geldt voor één persoon.
2. De inschrijving voor een workshop is definitief als
de betaling is bijgeschreven op de bankrekening van My craft.
3. Afgesproken kan worden dat het bedrag contant of per pin voor aanvang van de workshop wordt voldaan. Dit geldt alleen als dit vooraf per mail door My craft is bevestigd.

 

Prijzen
1.
Op alle genoemde prijzen is géén btw van toepassing (Kleine Ondernemers Regeling van de belastingdienst).
2. De prijzen zijn altijd inclusief de benodigde materialen, tenzij anders vermeld.

 

Annulering of verhindering van workshops

1. Mocht je verhinderd zijn, geef dit dan uiterlijk 48 uur van tevoren door. Er zal dan naar een alternatief gezocht worden.

2. Bij verhindering of annulering korter dan 48 van te voren is My craft genoodzaakt de helft van het betaalde bedrag in te houden voor de gemaakte onkosten. Je kan je plek altijd overdragen aan iemand die in jouw plaats komt.

3. Voor het door laten gaan van de workshop is een minimum aantal deelnemers nodig. Mocht een workshop niet door kunnen gaan omdat er niet genoeg deelnemers zijn dan wordt je uiterlijk 3 dagen van te voren geïnformeerd. Het betaalde geld wordt dan terug gestort.

 

Aansprakelijkheid
My craft is niet aansprakelijk voor schade die eventueel ontstaat tijdens deelname aan een workshop. Vooraf zal altijd duidelijke instructie worden gegeven over eventuele risico’s, sommige materialen of gereedschappen waarmee gewerkt wordt kunnen schade of vlekken veroorzaken. Houd hier rekening mee.

 

Privacy verklaring

1. My craft verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van diensten en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Persoonsgegevens die verwerkt worden bij een inschrijving zijn: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres. My craft gebruikt jouw persoonsgegevens voor het afhandelen van jouw inschrijving en betaling, om je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is voor je deelname aan een workshop of om producten bij je af te leveren. My craft verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

2. My craft bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

3. My craft verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.